Creative Thailand

ARTICLE

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

Big Toy Design 2020

Let's redesign the experience of play การออกแบบประสบการณ์การเล่นสำหรับผลิตภัณฑ์ของเล่นยุคดิจิทัล

Design Service Society 2020 @ MYANMAR

การจัดกิจกรรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานนักออกแบบที่ประเทศ Yangon,Myanmar

SME

Branding : Design Service Society 2020

“What is the purpose of brand? How different is it from others? Why has business been established? These are all 3 important questions for building firstly a new brand. The more confidence and position we have in our business the more clearly branding we own.

SME

Packaging Design (Thailand) - Design Service Society 2020

Packaging design is not a new thing. Thousands of years ago human invented creative packaging design to meet the daily living of people. Also back to hundred thousand years ago, this creative way of packaging design occurred in the same way. It can be seen from the historical record. As far as shown in Thai history, the excavated materials used were all made from the nature.

SME

future products in the Digital Age : Design Service Society 2020

From the foregoing, these are just some of the ideas that reflect the factors that will influence the future of design and product development. This is only a spark to start. You need to learn and develop the idea regardless of passing time. The balance of the value of design is important that designers need to consider adapting this. The last thing that will help us survive through the change is that we do not stop learning, acting and developing ourselves continuously in order to create greater design for the future

SME

5 Trends Of Design Service Transformation : Design Service Society 2020

Design Service Transformation concept Today will focus on Reforming work for digital age

SME

Design Service Society 2020

Free !!! Online Design Consultation Easy, Convenient, Simple

SME

Design Service Society 2020 Siminar

How design service providers / designers will transform their design service businesses, i.e. not being outdated and obsoleted, and being attainable growth.

SME

Design Service Society 2020

Inviting local entrepreneurs / businesses to apply for Free design consultations

SME

Design Service Society 2019

รับสมัครนักออกแบบผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจ *รับประกาศนียบัตรหลังจากจบการอบรม*

SME

Design Service Society 2019 : Free Design Consultation, Limited Booking No.

Design Service Society 2019. Free Consultation for Food Packaging and Brand Design, @ i+d (Innovation Plus Design Style Cafe, ThaiFEX 2019, IMPACT, Muang Thongthani, 28 May - 1 June 2019

SME

กิจกรรม IDEA LAB มาถึงภาคเหนือแล้ว!! สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทยในภาคเหนือ “From Local Wisdom to Global Market” (IDEALAB: Thai Brand Incubation Program รุ่นที่ 2) มาถึงผู้ประกอบการภาคเหนือแล้วถ้าอยากให้สินค้าที่คุณผลิต มีความเฉิดฉายกว่าเจ้าอื่นๆ กิจกรรมนี้สามารถดึงศักยภาพของท่านให้ออกมาชัดเจนยิ่งขึ้น สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/2Ffisk3

Grey Ray, a stationery brand with bold attitude

When international designer Tom Dixon was younger, he spent most of his time playing music, riding his motorbike, and just wasting his time like other ฺBritish rebellious youngsters in the 80s did. But when he decided he would take designing seriously, he started trying. Without any design knowledge, he began to seek it by himself, learning by doing, and today Tom Dixon

Thai typefaces awarded by DEmark

Despite of being an important element in graphic design, typefaces are often neglected. Typefaces or fonts can be used to convey emotions, feelings, and moods of the stories. But which typeface to use? Well, it depends on the contents and targeted audience you are addressing.

Reinvent the traditional Benjarong porcelains with new contemporary designs

Is it true that ‘Benjarong’ porcelains are created to be showcased than being used in everyday life? In the past, it might be so, but today, the royal porcelains are reinvented to be more useable in the contemporary world, and the prototypes were exhibited in the “BENJARONG: SACICT SIGNATURE COLLECTION” exhibition last year at Siam Discovery.

Benjametha Ceramic: the Marriage between Local and Malayan Arts

Originally from the southern province of Pattani, Em-Emsophian Benjametha takes inspirations from the Islamic culture and translates them into his ceramic work.

Thaniya Ceramic Scented Candles Are an Embodiment of Luxury Craft.

Thai five-coloured porcelain is considered a product of high culture. Thaniya, a scented candle producer, is trying to democratise the ancient art for contemporary consumers resulting in an exciting lifestyle product.

Thai Cotton + Young Talents: A Study in Style

Cotton is a material used in almost every culture, including in Thailand. A native plant of the South East Asia, cotton filaments have the advantage of being airy, durable and breathable, perfect for the tropical weather of the region. Since days long gone, cotton is a preferred materials for people from all walks of life: it is no surprise that cotton weaving is one of the several crafts that Thai people excel in.

Streaming : a New Challenge for the Music Industry

The way of listening to music evolves along with the advent of new technology. From vinyl records to cassettes and CD, music has greatly changed over time.

A piece of paper : ECO is about design for worthwhile use

We hear the words eco (or eco-friendly), light-saving and save the environment countless times. Sometimes, we’ll turn off the lights we aren’t using, but most of the time, it just goes in one ear and out the other. We continue to do what we are used to, whether it’s pulling out too many tissues or using only one side of paper. Yet, there are a group of people who are trying to change their behavior and trying to let others know that “eco” is something that is very close to us and not hard to be at all.