Creative Thailand

CREATIVE ARCHIVE

ARCHIVE

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

เมื่อโลกถามถึงความเป็นไทย คีย์แมนแห่งวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้คำตอบ

Wallpaper* UK สัมภาษณ์บุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย หนึ่งในนั้นคือ มล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานสำคัญที่มีส่วนสร้างอุตสหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เข้มแข็ง มล.คฑาทอง จบการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย อดีตนักกีฬาคริกเก็ตที่ผันตัวมาเป็นข้าราชการ ดูแลหน่วยงานที่ส่งเสริมการนำความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบมายกระดับผู้ประกอบการไทยมากว่าสองทศวรรษ นี่คือส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ที่บรรณาธิการนิตยสาร Wallpaper* อังกฤษ ถามไถ่ถึงความเป็นไปของแวดวงออกแบบและครีเอทีฟไทย และ Creative Thailand ได้แปลสรุปบทสัมภาษณ์นี้มาให้ได้อ่านกัน

Creative Thailand 2016 Think Big Event

Creative Thailand 2016 ได้ประกาศศักยภาพต้นทุนทางความคิดของคนไทย ในงานนิทรรศการ สร้างสรรค์ สร้างชาติ เมื่อวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2016 ที่ผ่านมา ผ่านบูธมากมายที่มาสร้างสรรค์แรงบัลดาลใจให้คุณ

Creative Thailand Symposium 23 October 2016 / Lars Svensson

ผู้จัดการแผนกการบริหารจัดการแบบยั่งยืน & แผนกสื่อสารองค์กร, IKANO RETAIL ASIA (IKEA SOUTHEAST ASIA) ความต้องการคุมราคาให้ประชาชนเข้าถึงได้มากที่สุด อีกทั้งยังสะดวกต่อลูกค้าจากการลดขนาดของบรรจุภัณฑ์ลงด้วย

Chiang Mai Design Week 2016

เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week (CMDW) คือเทศกาลที่บรรดานักออกแบบ ช่างฝีมือ ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมืองเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นโอกาสพิเศษในทุกๆ ปี

Creative Thailand Symposium - 23 October 2016 / ยาดา สุยะเวช

TOYOTA TSUSHO ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อแบ่งปันข้อมูลที่มีให้แก่กัน และสร้างแนวทางที่น่าสนใจในการพัฒนาอนาคตไปพร้อมกัน

Creative Thailand Symposium 23 October 2016 / วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์

HEAD OF SCRIPT & PROJECT DEVELOPMENT PRODUCER, GDH 559 “ความคิดสร้างสรรค์” ที่เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกของเราผู้สร้างเพียงคนเดียว เป็นความเชื่อมั่นในความคิดสร้างสรรค์เล็กๆ ที่ตัวเองมี และผู้ชมหรือผู้รับสารก็น่าจะชอบในสิ่งที่เราชอบด้วยเช่นกัน

Creative Thailand Symposium - 23 October 2016 / กรณ์ จาติกวณิช

ประธานชมรม FINTECH แห่งประเทศไทย หากไม่มีการปรับตัวจากภาครัฐ หรือรัฐไม่เข้าใจความต้องการของเอกชน ก็จะกลายเป็นข้อจำกัดสำคัญในการผลักดันเหล่าสตาร์ตอัพให้เข้าแข่งขันกับประเทศต่างๆ

Creative Thailand Symposium - 23 October 2016 / ปริญญา พานิชภักดิ์

กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแข่งขันในตลาดไม่ใช่เพียงเรื่องราคา ความเร็ว หรือความกว้างขวางของเครือข่ายเท่านั้น แต่เป็นลักษณะของทุกมิติมารวมกัน

Creative Thailand Symposium 23 October 2016 / ชลากร ปัญญาโฉม

เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัลทีวี บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) “สังเกต” เพื่อแก้ปัญหาและสร้างสิ่งใหม่ ผ่านการ “ตั้งคำถาม” และ “ตีความ” ด้วยการทำลายแพงหรือกรอบเดิมๆ ที่มีอยู่ “นำไปใช้” สร้างการมีส่วนร่วมของพฤติกรรมผู้บริโภค

Creative Thailand Symposium 22 October 2016 / สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์

TOOLMORROW ความผิดพลาดที่เกิดจากความเชื่อที่ผิด นำไปสู่พฤติกรรมที่ผิด และเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาตามมา ‘TOOLMORROW’ จึงเกิดขึ้นมาเพื่อพยายามทำลายความเชื่อที่ผิดเหล่านั้น

Creative Thailand Symposium - 22 October 2016 / สาธิต จันทร์ทวีวัฒน์

J. WALTER THOMPSON BANGKOK ต้องการจะสร้างสรรค์ SOLUTION อะไรให้กับมนุษย์ เราก็จำเป็นต้องเข้าใจมนุษย์

Creative Thailand Symposium - 22 October 2016 / ทรงกลด บางยี่ขัน

A DAY คิดให้มากกว่าวิธีเดิมๆ นำเอาความคิดสร้างสรรค์เข้าไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินกิจการ บนพื้นฐานที่ยังย้อนกลับไปใส่ใจในชุมชนหรือบริบทที่รายล้อมอยู่

Creative Thailand Symposium - 22 October 2016 / Nopneera Rugsasook

YINDEE DESIGN ซึ่งนอกจากผู้บริโภคจะ “ได้รับ” ผลิตภัณฑ์ดีๆ แล้ว ยัง “ได้ให้” กำลังใจกับผู้ผลิต รวมถึง “ได้สร้าง” ความสัมพันธ์ที่ยืนยาวด้วย

Creative Thailand Symposium - 22 October 2016 / Myrtille Tibayrenc

BUKRUK URBAN ARTS FESTIVAL & TOOT YUNG ART CENTER ผลงานยังไม่ได้โปรโมตความสามารถของศิลปินเท่านั้น แต่ยังแสดงความเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติอีกด้วย

Creative Thailand Symposium - 21 October 2016 / Nat Weerawan

ผู้ก่อตั้ง CHIANG MAI MAKER CLUB CHIANG MAI MAKER CLUB เมื่อองค์ความรู้กว้างขวางขึ้น จึงจะเกิดบุคลากรที่พร้อมจะสร้างนวัตกรรมต่างๆ และอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยตนเอง

Creative Thailand Symposium - 21 October 2016 / อชิรญา ธรรมปริพัตรา

ผู้ร่วมก่อตั้ง HIVESTERS HIVESTERS (เว็บไซต์ออนไลน์นักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว) สร้างการกระจายรายได้ในพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม และรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปได้

Creative Thailand Symposium - 21 October 2016 / Saruta Kiatparkpoom

ผู้ก่อตั้ง PIN METAL ART PIN METAL ART ทัศนคติในการเปิดรับสิ่งต่างๆ รอบตัวเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญและแข็งแรงของแบรนด์

Creative Thailand Symposium - 21 October 2016 / กำพล โชคสุนทสุทธิ์

ประธานกรรมการบริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด THAILAND IOT CONSORTIUM ศักยภาพอันโดดเด่นของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนนั้น มี 4 เรื่องด้วยกัน คือ เกษตรกรรม สุขภาพ อุตสาหกรรม และโลจิสติก

Creative Thailand Symposium - 21 October 2016 / ดร.ชานนท์ ตุลาบดี

ผู้ก่อตั้ง GRAVITECH US GRAVITECH US ขั้นตอนสำคัญคือ การแบ่งปัน หากมองว่าความรู้เป็นความลับแล้ว ก็ไม่สามารถนำไปต่อยอดหรือทำให้เกิดสิ่งใหม่ได้ ซึ่งสิ่งใหม่นี้เองที่จะเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ 4.0

Creative Thailand Symposium - 21 October 2016 / Natt Winitthumkul

ผู้ร่วมก่อตั้ง & ผู้บริหาร DRIVEBOT DRIVEBOT (HARDWARE TECH STARTUP) การนำไอเดียเข้า CROWD FUNDING อาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกลอกเลียนแบบได้อยู่เหมือนกัน แต่ปัญหาที่แท้จริงคือกระบวนการที่ล่าช้า