Creative Thailand

สกลนครเมืองแห่งคราม

            มรดกทางภูมิปัญญาชาวภูไทก่อเกิดงานหัตถศิลป์อันเปี่ยมคุณค่า และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ออกตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยให้แก่ผู้ผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

                ผ้าย้อมครามธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดกันรุ่นต่อรุ่น โดยปลูกฝ้ายปลูกครามที่บ้านหรือตามหัวไร่ปลายนาแบบพอใช้ในแต่ละครั้ง  ชาวสกลนครย้อมครามเพื่อใช้ในครัวเรือน หรือย้อมไว้ในงานพิธีต่างๆ เท่านั้น ไม่ได้ทำเป็นเชิงพาณิชย์เหมือนปัจจุบัน แต่เมื่อคนในท้องถิ่นเริ่มเห็นคุณค่า จึงเกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มทอผ้าย้อมครามต่างๆ  เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านคำข่า ซึ่งรวมตัวกันมานานกว่า 20 ปี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพื้นถิ่นอย่างฝ้าย และครามมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมั่นคง โดยมีคุณพีระ ประเสริฐก้านตง ครูช่างผู้ชำนาญ และประธานกลุ่มฯ  ใช้เส้นใยฝ้ายทอมือ นำไปย้อมครามบ้าง มัดหมี่บ้าง จนกระทั่งภาครัฐได้เห็นคุณค่าและเริ่มเข้ามาสนับสนุน ทำให้มีการย้อมสีฝ้ายจากเปลือกไม้ต่างๆมาผสมกับคราม เช่น ประดู่ หว้า และสะเดา เป็นต้น

            ส่วนอีกหนึ่งแบรนด์ย้อมครามอินทรีย์ที่ถูกใจคนสมัยใหม่คือ แบรนด์ Mann Craft  สร้างสรรค์งานออกแบบโดยคุณปราชญ์ นิยมค้า ได้พัฒนางานหัตถกรรมพื้นบ้านเหล่านี้ให้สอดคล้องกับรูปแบบชีวิตของคนปัจจุบัน ที่อาศัยงานดีไซน์เข้ามาช่วยให้ผ้าครามมีความทันสมัย พร้อมด้วยคอลเล็กชั่นเก๋ไก๋เช่น ชุดออกเดินทาง ทั้งชุดสวมใส่บนเครื่องบิน กระเป๋า ผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอ เป็นต้น

          เมื่อสินค้าครามเป็นที่ต้องการทางการตลาด คนในชุมชนก็จะเริ่มหันมารักและภูมิใจในบ้านเกิด ดังเช่นตอนเย็นทุกวันเสาร์อาทิตย์ ณ ถนนถนนเรืองสวัสดิ์ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองของสกลนคร ต่างเต็มไปด้วยร้านผ้าครามมากมายยาวไกลราว 1กิโลเมตร ขึ้นชื่อว่า เป็นถนนสายผ้าครามที่ใหญ่สุดในประเทศไทย ก่อเกิดการสร้างรายได้ตั้งแต่สามวันแรกที่เปิดด้วยมูลค่าถึงสามล้านบาท เรียกร้องให้นักเดินทางมาพิสูจน์ถึงอาภรณ์ทรงคุณค่าของคนไทย
                  
            ดังนั้น สิ่งที่เราทุกคนจะช่วยต่อยอดความน่าภาคภูมิใจของทรัพย์ในดินสินในน้ำของประเทศไว้ให้ได้ก็คือ การสนับสนุนใช้สินค้าไทย ที่การันตีว่า ดีต่อสุขภาพ และคงไม่มีใครหรอกจะดีไซน์ทั้งเนื้อผ้าและรูปแบบได้ถูกใจถูกราคาเท่าเราคนไทยด้วยกันเอง 

ติดต่อ
- กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำข่า (นางพีระ ประเสริฐก้านตง) 20 หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 086-231-0518
-Mann Craft Shop: FACEBOOK : Mann Craft Shop *Instagram : mann.craft และwww.manncraft.comCreative Thailand
Creative Thailand
0 0