Creative Thailand

สร้างพื้นที่...สร้างความต่าง Design + Art + Craft + Space

Writer : Editor Team


Aterlier2+ สตูดิโอออกแบบที่มีส่วนผสมลงตัวระหว่างคนสองคน แนวคิดสองแนวคิดของคู่รักนักออกแบบคุณวรพงศ์ มนูพิพัฒน์พงศ์ และอดา จิระกรานนท์ สตูดิโอน้องใหม่ไฟแรงระดับท็อปลิสต์ของประเทศไทย ในเรื่องการผสมผสานแนวคิดด้านงานหัตถกรรมฝีมือมาสู่งานโครงสร้างสถาปัตยกรรมและงานเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างน่าทึ่ง ซึ่งน่าจะเกิดจากยุทธวิธีคิดที่เปิดกว้าง ประนีประนอม และการทำงานในลักษณะสมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นได้ เหมือนกับชื่อ “2+” ที่พวกเขาเลือกมาบอกถึงตัวตน          “2+ คือ การพร้อมที่ทำงานร่วมกับใครก็ได้ เป็นนักออกแบบหรือไม่เป็นนักออกแบบก็ได้ จะครีเอทีฟหรือช่างฝีมือก็ได้” คือ นิยามความเป็นสตูดิโอ Atelier2+ ในแบบของคุณวรพงษ์ และคุณอดา

ในขณะเดียวกัน ก็หมายรวมไปถึงการทำงานที่ซ้อนไขว้ไปมาระหว่างงานศิลปะ (Art) งานดีไซน์ (Design) งานคราฟต์ (Craft) และงานจัดวางพื้นที่ (Space) ทำให้ชุดงานที่ออกมา แต่ละครั้ง มีความน่าสนใจ มีเสน่ห์ และมีความร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานจัดทำองค์ประกอบศิลป์ รวมถึงงานเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน งานของ Atelier 2+ มีความโดดเด่นในสไตล์ “คิดสนุก” + “ทำสนุก”


มุมมองต่อการสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นเหมือนการสร้างพื้นที่ (Space) หรือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ขึ้นมาในรูปแบบต่างๆ และให้ผู้ใช้งานได้มีโอกาสเลือกจัดการกับพื้นที่นั้นๆ ด้วยตัวเองอย่างอิสระมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น การดีไซน์เฟอร์นิเจอร์สักชิ้น ผลลัพธ์ที่ได้บางครั้งมันไม่ได้ถูกจำกัดชัดๆ ตายตัวไปว่า นี่คือเก้าอี้ นี่คือโต๊ะ นี่คือสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถือเป็นการทลายกำแพงเส้นแบ่งของงานออกแบบประเภทต่างๆ ให้หลอมเป็นพื้นที่เดียวกัน และชวนให้เกิดการตีความโดยผู้มาใช้งานได้อย่างน่าสนใจ สร้างความแปลกใหม่และความต่างให้กับกลุ่มผู้ใช้และผู้ชมงาน เหมือนครั้งที่คุณอดาได้ร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการ Good to Walk : ดีที่เดิน ในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวางโจทย์ร่วมกับนักออกแบบอีก 5 สาขา นำเสนอวิธีสร้างประสบการณ์การเดินที่แปลกใหม่ให้กับการเดินชมนิทรรศการในหอศิลป์ฯ โดยนำวัสดุและเทคนิคงานคราฟต์ (Craft) ในกลุ่มหัตถกรรมเชือกปอมาบิดมาใช้ในการสร้างพื้นที่ (Space) และสร้างประสบการณ์ “การเดิน” รูปแบบใหม่ ได้ผลลัพธ์แปลกแตกต่างไปจากเดิมและเท่มากๆ จากการสัมผัส การมอง การเล่น รวมถึงการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ และทำให้ผู้มาชมนิทรรศการเกิดความรู้สึกคล้อยตามในใจขึ้นมาว่า อืม…“ดีที่เดิน” จริงๆ ด้วย
        ส่วนงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของสตูดิโอ Atelier 2+ ที่เด่นๆ ส่วนใหญ่เป็นการทำงานในสไตล์ Collaboration หรือร่วมคิดร่วมทำกับนักออกแบบท่านอื่นๆ ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เกิดเป็นชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญา  ท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ (Creative Craftsmanship) อาทิ เก้าอี้นั่งและชั้นวางของที่ผสมผสานเข้ากับงานเซรามิก ตู้ที่ตกแต่งมือจับด้วยเซรามิกรูปหัวสัตว์ต่างๆ เครื่องเรือนที่ใช้เทคนิกงานจักสานเส้นหวายโบราณ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ให้กับงานหัตถกรรม สร้างให้เกิด “มูลค่า” และ “คุณค่า” ใหม่ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงผสมผสานแนวคิดและกระบวนการระหว่างงานหัตถกรรมและงานภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามขนบเดิม แต่เติมความร่วมสมัย และนำสมัย เพื่อให้ต้องรสนิยมผู้ใช้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น        ในงานสถาปนิก’ 61 ครั้งล่าสุด Atelier 2+ ได้รับเลือกให้ออกแบบจัดทำโครงสร้างอาคารชั่วคราว (Pavilion) โซนหมอบ้าน (Mor-Baan) เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมแก่ผู้เข้าชมงาน โดยมีโจยท์เป็น “ไม้” การออกแบบโครงสร้างพาวิลเลี่ยนครั้งนี้ แม้จะดูเรียบง่าย…แต่ก็เฉียบคมน่าสนใจ พวกเขาต้องถอดโจทย์ “ไม้” ร่วมกับแนวคิดเรื่อง “คอมมูนิตี้” โดยพุ่งความสนใจไปที่งานไม้ในแบบที่ถูกมองข้าม หรือไม่ให้คุณค่า เช่น ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน ไม้ทำนั่งร้าน ซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของชิ้นงานสถาปัตยกรรม แต่ไม่เคยถูกมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของงานสถาปัตยกรรมแบบจริงๆ จังๆ เลย ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ถูกกล่าวถึงว่า “ธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา” พูดได้ว่า วิธีคิดตลอดจนผลงานที่ผ่านมาของ Atelier2+ ไม่ว่าจะเป็นงานสเปช หรืองานโปรดักส์ ล้วนมีคาเรคเตอร์ที่น่าสนใจ จัดเป็นอีกหนึ่งครีเอทีฟเมคเกอร์ที่สร้างความสดใหม่และความประหลาดใจได้เสมอนั่นเอง

อ้างอิงข้อมูล และภาพจาก

http://www.ateliertwoplus.com

https://dsignsomething.com

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0