Creative Thailand

T-STYLE : DEWA (DEsign from Waste of Agriculture)หัตถกรรมงานออกแบบจากวัสดุเหลือใช้

Writer : Editor Team


        “ในห้องครัวไม่มีอะไรเป็นขยะ” แอนโทนี บอร์เดน เชฟชื่อดังชาวอเมริกัน เคยกล่าวไว้ในสมัยที่เขายังมีชีวิต ในสารคดีชื่อดังเรื่องสุดท้ายของเขา ในการรณรงค์เกี่ยวกับขยะอาหาร เขาบอกด้วยว่า “ผมอาจจะเป็นพวก Old School ผมไม่ถูกสอนให้ทิ้งอะไรเลย นั่นหมายถึงว่าในทุกๆ วัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการตัดแต่ง ไปจนเศษผัก ผลไม้ เชฟบอกว่ามันสามารถทำเมนูได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ควรจะต้องเป็นขยะ” และนี่เป็นเทรนด์ใหม่ ไม่จำกัดเฉพาะวงการอาหารแต่เป็นความพยายามทั่วโลก ในการใช้ของเหลือมาสร้างมูลค่าในการแก้ไขปัญหาการบริโภคอย่างสุดโต่ง ที่ทำให้เกิดการบริโภคทรัพยากรอย่างเกินจริงไปทั่วโลก


นักสิ่งแวดล้อมและนักรณรงค์หัวก้าวหน้ามักจะพูดถึงเรื่องนี้ว่า “ถ้าเรายังบริโภคทรัพยากรแบบที่เรายังเป็นทุกวันนี้ เราอาจจะต้องใช้โลกอีก 10 ใบ  ถึงจะมีทรัพยากรที่เพียงพอให้เราบริโภค” การใช้ “ทรัพยากร” อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและมี ประสิทธิภาพที่สุดจึงเป็นทางออกใหม่ และยังเป็นตลาดใหม่ๆ ของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการบริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว        

        วัสดุใหม่และความคิดใหม่ของการออกแบบ โดยการใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงนำไปสู่การสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะจากเศษวัสดุและของเหลือทางการเกษตร

สำหรับประเทศไทยที่ผ่านมา ในฐานะประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรอันดับต้นๆของโลก ในแต่ละปีมีของเสียที่เหลือทิ้งจากการผลิตภาคเกษตรจำนวนมหาศาล โดยที่เกษตรกรและผู้ประกอบการไม่สามารถนำวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ไปทำประโยชน์ได้มากนัก นั่นเป็นที่มาของโครงการ T-STYLE : DEWA (Design from Waste of Agriculture) หรือ โครงการพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่สนับสนุนการนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบและนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของไทย โดยการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรมาสร้างมูลค่าในทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ภายใต้ DEWA ได้แก่ 1.การสร้างวัสดุใหม่และสินค้าต้นแบบ (New Materials and Protype) 2. สินค้าแฟชั่น (Fashion Products) 3. สินค้าไลฟสไตล์ (Lifestyle Products) และบรรจุภัณฑ์ (Packaging)  เราจึงได้มีโอกาสเห็น “วัสดุ” แปลกๆ ที่ถูกนำมาออกแบบใหม่ โดยใช้เศษวัสดุและของที่เหลือใช้จากการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มในมุมมองของการดีไซน์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เศษฟางข้าวที่เหลือทิ้งในนา นำมาอัดแผ่นและทำเป็นโต๊ะกาแฟ ของผู้ผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญไตรภพ การใช้วัสดุผสมผสานระหว่างเส้นใย ธรรมชาติและเส้นใยเหลือทิ้งจากโรงงานมาสานตระกร้าด้วยเทคนิคการสานของแบรนด์ Yothaka การใช้ผักตบชวาและเศษเส้นใยจาก โรงงานมาสานเป็นกระเป๋าถือดีไซน์ใหม่ การทำเครื่องประดับโดยใช้รากต้นลำพูที่ถูกตัดทิ้งจากการลอกคูคลองของ แบรนด์ LOG-KO การใช้เศษจากใบ กิ่งก้าน เมล็ดจากสวนลำไย มาออกแบบใหม่ให้เป็นวัสดุสำหรับเซรามิค การทำกล่องบรรจุภัณฑ์จากใบไม้ที่ผลิตโดยหมู่บ้านหนองไหล เป็นต้น
        เป้าหมายของโครงการ T – STYLE : DEWA (DESIGN from Waste of Agriculture) คือ การส่งเสริมผู้ประกอบการหรือเกษตรกรให้ได้พัฒนาผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมนักออกแบบให้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดและต่อยอดผลงานจากเศษวัสดุเหลือใช้ ให้มีความหลากหลาย รองรับตลาด และเพื่อสร้างการยอมรับให้ผลงานได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

นักออกแบบคนหนึ่งบอกว่า “เราเพียงแค่เข้าไปหาในอีกมิติหนึ่งจากที่เขาเป็นอยู่ แล้วเอามันมาใช้ต่อยอดในแบบของเรา แค่เอามาปรับมาเปลี่ยนมาใส่อัตลักษณ์ โดยต้องไม่ไปเปลี่ยนความเป็นเขา”


ไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า DEWA เป็นการผสมผสานความคิดในการออกแบบและการผลิตได้อย่างกลมกล่อม ตลอดจนการสร้างส่วนผสมของ “ความร่วมสมัย” และ “ภูมิปัญญา” ได้อย่างลงตัว


อ้างอิง

https://ditp-design.com

Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
Creative Thailand
0 0