Design Service Society 2562 ให้คำปรึกษาฟรี จำนวนจำกัด

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์์อุตสาหกรรม ร่วมจัดกิจกรรม Design Service Society 2562 ภายใต้แนวคิด "Food Design Foresight"


ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจ ด้านการออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่ สไตล์คาเฟ่ ไอพลัสดี ในงาน ThaiFEX 2562 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการอิมแพคเมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณพิษณุ ไชยวงศ์ 099 425 5445

ผู้สนใจสามารถสมัครตั้งแต่วันนี้ - 1 มิถุนายน 2562ที่ปรึกษา วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  >สมัครเลย<ที่ปรึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม 2562  >สมัครเลย<ที่ปรึกษา วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 >สมัครเลย<ที่ปรึกษา วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 >สมัครเลย<ปรึกษาฟรี วันที่ 1 มิถุนายน 2562  >สมัครเลย<
*ผู้ที่ไม่สามารถจองรับคำปรึกษาตามเวลาที่กำหนด สามารถนัดจองเวลาพบที่ปรึกษา
หน้างาน (Walk in) ระหว่างเวลา 16:00 น. ถึง 19:00 น. *