Creative Thailand

การสร้างแบรนด์ : Design Service Society 2020

การสร้างแบรนด์


1. ความเชื่อมั่น จุดยืน และเป้าหมายของแบรนด์

“ธุรกิจนี้เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร ทำไมถึงสร้างธุรกิจนี้” คือ 3 คำถามที่สำคัญ ที่เราต้องตอบให้ได้เป็นส่วนแรกของการสร้างแบรนด์... ยิ่งเรามีความเชื่อมั่น และจุดยืนในการสร้างธุรกิจแน่ชัดมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้แบรนด์ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น

ลูกค้าไม่ได้ซื้อของเพราะว่า “สิ่งนั้นคืออะไร” แต่ซื้อเพราะเหตุผลที่ว่า “ทำไมคุณจึงสร้างสิ่งนั้นขึ้นมา” – Simon Sinek


2. เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ รวมถึงจุดแข็งของแบรนด์

สิ่งสำคัญที่สองของการทำแบรนด์คือ เราต้องเข้าใจและศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้แบรนด์ตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้ เพราะไม่มีสิ่งไหนในโลกที่จะเหมาะสมไปได้กับทุกคน

เมื่อเราแน่ใจในกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปแล้ว เราก็ต้องหาจุดแข็งของแบรนด์เรา ที่สามารถจะนำแบรนด์ของเราเข้าไปในใจลูกค้าได้ 


3 สร้างสิ่งที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง

การศึกษาตลาดและคู่แข่งคือสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ การสร้างสรรค์อะไรที่แตกต่างจากคู่แข่ง นับเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ตัวสินค้า ระบบการทำงาน รูปลักษณ์ หรือ แนวความคิด เพราะถ้าเรามีความแตกต่าง เราก็จะได้รับการจดจำ แต่ถ้าเราไปคล้ายคู่แข่งในตลาดคนอื่น แบรนด์เราก็จะเลือนรางในความทรงจำของลูกค้า

4 Brand Personality ออกแบบบุคลิกของแบรนด์

บุคลิกภาพของแบรนด์เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่จะสร้างความสัมพันธ์ ของสินค้ากับผู้ซื้อให้เกิดขึ้นผ่านอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งบุคลิกที่แบรนด์เป็นหรือมีอยู่ จะสร้างความเชื่อมั่น และเชื่อมให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมาย
เราสามารถแบ่งบุคลิกของแบรนด์ ได้เป็น 5 บุคลิกภาพใหญ่ๆ ดังนี้

Sincerity - ตั้งใจ ห่วงใย จริงใจ ซื่อสัตย์ 

Excitement - ตื่นเต้น สนุกสนาน ท้าทาย 

Competence  - ฉลาด เชื่อถือได้ เทคโนโลยีล้ำ เป็นผู้นำ

Sophistication - ซับซ้อน น่าค้นหา หรูหรา มีเสน่ห์

Ruggedness - ลุย ทนทาน 

แบรนด์เราอาจมีหลายบุคลิกได้ ไม่จำเป็นต้องมีมุมใด มุมหนึ่ง


5. ออกแบบอัตลักษณ์ และ การใช้งาน

ส่วนการออกแบบโลโก้ ก็เป็นไปได้ทั้งรูปภาพ ตัวอักษร หรือการผสมคำ การเลือกใช้สีและตัวอักษรที่เหมาะสม จะสามารถบ่งบอกบุคลิก อารมณ์ และจุดยืนของแบรนด์ได้ 


6. การสื่อสาร บรรจุภัณฑ์ รวมถึงงานดีไซน์ต่าง ๆ
การสื่อสาร บรรจุภัณฑ์ งานดีไซน์ หรือแม้แต่การตกแต่งร้าน ทั้งหมดนี้จะต้องมีความสอดคล้องไปกับบุคลิกของแบรนด์ การเล่าเรื่องไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้แบรนด์ดูมีมาตรฐาน พร้อมทำให้คนจดจำ และรักแบรนด์เราได้