พิเชษฐ กลั่นชื่น กับความสำเร็จในการทำงาน

"คนที่มีอยู่ในโลกจริงๆ ที่จับต้องได้ เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในโลกความเป็นจริง ไม่ใช่ประสบความสำเร็จในโลกอุดมคติ ศิลปะเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่คนใดคนนึง ทุกคนอยู่ในโลกของศิลปะได้เหมือนกัน แค่เปลี่ยนมุมมอง"

รับชมแนวคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ พิเชษฐ กลั่นชื่น กับความสำเร็จในการทำงาน โดย พิเชษฐ์ กลั่นชื่น ศิลปิน นักออกแบบท่าเต้น และผู้ก่อตั้ง Pichet Klunchun Dance Company

การปาฐกถา White Hall: Creative Talk วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาล จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์