CREATIVE THAILAND

CREATIVE THAILAND

ประกาศศักยภาพทุนทางความคิดสร้างสรรค์ของไทยสู่ระดับสากล แหล่งรวมพลังความคิดสร้างสรรค์ของประเทศไทย

IDEA LAB

IDEA LAB

กิจกรรม IDEA LAB มาถึงภาคเหนือแล้ว!! สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

NEW GROWTH ENGINES

เครื่องยนต์ชุดใหมของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศสู่สากล จากข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (Creative, Culture & High Value Service) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Creative People Creative Product และ Creative Place

CREATIVE MAKER

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

SEE MORE

Bioplastic By PTTGC - Design Service Society 2020

100% biodegradable packaging takes approximately 180 - 365 days. The Process of Degradation depends on such as surrounding, temperature and humidity. Bioplastic packaging is considered as the eco-friendly and economic success in Thailand, It is made of plants that can be easily grow in the nature, such as sugarcane, cassava, and corn. There are 3 types of bioplastics

View More

The art of book cover design

A book cover’s design is no less important than the contents inside. And let’s be honest, we all judge a book by its cover sometimes. Although we have surely come across several books with such ingenious designs that leave us in awe and admiration, the people who do graphic designs for books often work behind the scene and go largely unrecognized. Below we introduce you to five talented book cover designers. We can safely say that after seeing their works, you will definitely want to own some of the books listed here.

View More

Krung Thep Bangkok by Somboon Homtienthong, a Thai exhibition in Venice Biennale

Not so often that we will see the works of Thai artists in a global event like Venice Biennale. This is the reason why the ‘Krung Thep Bangkok’ exhibition by Somboon Homtienthong is worth mentioning again.

View More

Thaninthorn Ruksawong shares the art of traditional Batik making and the challenges of preserving an ancient craft in the modern world.

When it comes to the colorfully-painted batik textile, there is a legend about a Malay princess who accidentally dropped candle wax onto the floor. Seeing the droplets, she got the idea to turn them into patterns. The word ‘titik’ which in the Malay language means ‘dots’ was the basis of the present-day word ‘batik’.

View More

CREATIVE DISTRICT

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

SEE MORE
Montien Atelier : Art space brings late artist back to life
0 / 0

Montien Atelier : Art space brings late artist back to life

The two-story house and studio of late artist Montien Boonma in Ngarmwongwarn neighborhood has been refurbished and recently opened to the public as 408 Art Space. Downstairs is a café called Early Bird Gets Coffee, while the second floor, called Montient Atelier (atelier is French for studio), is dedicated to the display of the artist’s works throughout his life.

MAIIAM Contemporary Art Museum, the latest contemporary art space in Chiang Mai

We are here to talk to one of the leading female figures in creative industries, architect Ratchapohn Chuchuey from all(zone). An architecture studio, all(zone) was behind the design of MAIIAM Contemporary Art Musuem, a work of architecture that has landed Chiang Mai as a true city of art.

View More

Lhong : Culture heritage as asset

The neighborhood on the bank of the Chao Phraya River is coming back to life. The scene is reminiscent of the city over a century ago, when Bangkokians still relied heavily on the river for transport. Recently, an old Thai-Chinese family Wanglee have transformed their old family estate into creative retail space known as Lhong 1919, a new tourist attraction built in celebration of history.

View More
Design Service Society 2020 (SS2)

Design Service Society 2020 (SS2)

เปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ให้บริการออกแบบ ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ สำหรับกิจกรรมส่งเสิรมความรู้ออนไลน์

Creative sme

View More

Creative cases

View More

Creative talk

View More

Creative campaign

View More

CREATIVE PRODUCTS

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

SEE MORE
Designer's portfolio - Design Service Society 2020 (ss2)
บรรจุภัณฑ์ที่ดี ต้องรักษ์โลก ย่อยสลายได้ - Design Service Society 2020 (ss2)
บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ - Design Service Society 2020 (SS2)
THAIFEX Anuga Asia 2020 - Design Service Society 2020 (ss2)
Design Seminar : New Design Normal  (Live!!)
Design Service Society 2020 (SS2)
Big Toy Design 2020
Design Service Society 2020 @ MYANMAR
 Branding : Design Service Society 2020
Packaging Design (Thailand) - Design Service Society 2020
 future products in the Digital Age : Design Service Society 2020
5 Trends Of Design Service Transformation  : Design Service Society 2020
Design Service Society 2020
Design Service Society 2020 Siminar
Design Service Society 2020
Design Service Society 2019
กิจกรรม IDEA LAB มาถึงภาคเหนือแล้ว!! สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
Benjametha Ceramic: the Marriage between Local and Malayan Arts
Fertility and Technology : 5 Thai Innovations for Smart Farmer 4.0
Rubber Killer: Recycled Waste Reimagined
มารู้จักกับสินค้า สร้างสรรค์อย่างสร้างสัน ในหมวด Product and Lifestyle
0 / 0

Designer's portfolio - Design Service Society 2020 (ss2)

Packaging development works at Thaifex Anuga Asia 2020

บรรจุภัณฑ์ที่ดี ต้องรักษ์โลก ย่อยสลายได้ - Design Service Society 2020 (ss2)

“เทรนด์การออกบรรจุภัณฑ์ขณะนี้ เน้นเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่ดี รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่นักออกแบบจะต้องคำนึงถึงเสมอในการออกแบบ"

บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ - Design Service Society 2020 (SS2)

ฟรี!! นัดหมายล่วงหน้า ปรึกษาออกแบบออนไลน์ อยู่ไหน ๆ ก็เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญได้ ง่าย สะดวก ว่องไว

THAIFEX Anuga Asia 2020 - Design Service Society 2020 (ss2)

ข่าวดี ๆ สำหรับผู้ประกอบการไทย ฟรี รับจำนวนจำกัด รับคำปรึกษาด้านการออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์อาหาร

Design Seminar : New Design Normal (Live!!)

การดำเนินธุรกิจหลังยุคโควิด–19 กับ คุณฟูจิ ฟูจิซากิ Money Business Coach ชวนคุย ชวนคิด ชวนริเริ่ม โดย รศ.ดร. โชคอนันต์ บุษราคัมภากร นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Design Service Society 2020 (SS2)

เปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ให้บริการออกแบบ ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ สำหรับกิจกรรมส่งเสิรมความรู้ออนไลน์

Big Toy Design 2020

Let's redesign the experience of play การออกแบบประสบการณ์การเล่นสำหรับผลิตภัณฑ์ของเล่นยุคดิจิทัล

Design Service Society 2020 @ MYANMAR

การจัดกิจกรรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานนักออกแบบที่ประเทศ Yangon,Myanmar

Branding : Design Service Society 2020

“What is the purpose of brand? How different is it from others? Why has business been established? These are all 3 important questions for building firstly a new brand. The more confidence and position we have in our business the more clearly branding we own.

Packaging Design (Thailand) - Design Service Society 2020

Packaging design is not a new thing. Thousands of years ago human invented creative packaging design to meet the daily living of people. Also back to hundred thousand years ago, this creative way of packaging design occurred in the same way. It can be seen from the historical record. As far as shown in Thai history, the excavated materials used were all made from the nature.

future products in the Digital Age : Design Service Society 2020

From the foregoing, these are just some of the ideas that reflect the factors that will influence the future of design and product development. This is only a spark to start. You need to learn and develop the idea regardless of passing time. The balance of the value of design is important that designers need to consider adapting this. The last thing that will help us survive through the change is that we do not stop learning, acting and developing ourselves continuously in order to create greater design for the future

5 Trends Of Design Service Transformation : Design Service Society 2020

Design Service Transformation concept Today will focus on Reforming work for digital age

Design Service Society 2020

Free !!! Online Design Consultation Easy, Convenient, Simple

Design Service Society 2020 Siminar

How design service providers / designers will transform their design service businesses, i.e. not being outdated and obsoleted, and being attainable growth.

Design Service Society 2020

Inviting local entrepreneurs / businesses to apply for Free design consultations

Design Service Society 2019

รับสมัครนักออกแบบผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจ *รับประกาศนียบัตรหลังจากจบการอบรม*

กิจกรรม IDEA LAB มาถึงภาคเหนือแล้ว!! สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทยในภาคเหนือ “From Local Wisdom to Global Market” (IDEALAB: Thai Brand Incubation Program รุ่นที่ 2) มาถึงผู้ประกอบการภาคเหนือแล้วถ้าอยากให้สินค้าที่คุณผลิต มีความเฉิดฉายกว่าเจ้าอื่นๆ กิจกรรมนี้สามารถดึงศักยภาพของท่านให้ออกมาชัดเจนยิ่งขึ้น สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/2Ffisk3

Benjametha Ceramic: the Marriage between Local and Malayan Arts

Originally from the southern province of Pattani, Em-Emsophian Benjametha takes inspirations from the Islamic culture and translates them into his ceramic work.

Fertility and Technology : 5 Thai Innovations for Smart Farmer 4.0

Halt your rainmaking ceremony right there: technology is coming to the agricultural scene! Tech has come in to improve productivity, enhance quality, cut cost and save time. This change has been pioneered by several other cases: in Israel where most landscape remains futile and dry, hydro-technology has been introduced to boost harvest; in the Netherlands where spaces is a rare and precious asset, digital has intervened to enhance the quality of the crops, etc.

Rubber Killer: Recycled Waste Reimagined

A Chiang Mai-based designer and founder of Rubber Killer bags and packagings brand, Sareongrong Wongsawan has wanted to bring an end to the question of waste: yes, waste can be recycled… and into everyday articles too!

มารู้จักกับสินค้า สร้างสรรค์อย่างสร้างสัน ในหมวด Product and Lifestyle

เผยโฉม! เหล่าสินค้าจาก นักสร้างสรรค์อย่างสร้างสัน ทั้ง 13 คนในหมวดหมู่ของสินค้าผลิตภัณฑ์ และสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่มีแรงบันดาลใจมาจาก สิ่งต่างๆรอบตัว

Trademark - Design Service Society 2020 (ss2)

To obtain trademark protection, it is the "graphics" to show possessing the ownership of any product or business brand.

View More

Principles of designing products - Design Service Society 2020 (ss2)

The principle of designing a product that resonates with "customers" is to create a strategy for designing solutions (solution design) for the customer-critical values in each relevant area. Based on the principle that "Design is Value Creation"

View More

CREATIVE SOLUTION

การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย CREATIVE SOLUTION จึงผนึกกำลังกับ นักสร้างสรรค์มืออาชีพ เพื่อช่วย SME แก้ปัญหาทางธุรกิจ

Choose Your Needs

CONSULTANT ICON
STARTUP ICON
DESIGN SERVICE ICON
ADVERTIZING ICON
DIGITAL SERVICE ICON
OTHER SERVICES ICON