Creative Thailand

บริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ - Design Service Society 2020 (SS2)

นัดหมายล่วงหน้า ปรึกษาออกแบบออนไลน์ 

อยู่ไหน ๆ ก็เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญได้ 

ง่าย สะดวก ว่องไว


นวัตกรรมการขอรับคำปรึกษาออนไลน์ เปิดรับการขอรับคำปรึกษาทั่วประเทศ

ภายใต้โครงการ Design Service Society 2020 (Season2) 

วันนี้จนถึง 30 ก.ย. 2563

จัดโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมัครขอรับคำปรึกษาออนไลน์ ที่

https://forms.gle/upPsZxea2pRdLaeq6


ขั้นตอนการสมัคร  

   (๑) เข้าไปลิ้งค์การให้คำปรึกษา 

   (๒) สมัครเข้ารับคำปรึกษา (ตามหัวข้อที่ต้องการ) ด้วยการจองการขอรับคำปรึกษา

   (๓) กรอกข้อมูลผู้ขอรับคำปรึกษา 

  ​ (๔) บอกความต้องการและปัญหา ด้วยการตอบคำถามในส่วน ‘QUESTIONS’ 

   (๕) กดยืนยันการสมัครเข้ารับคำปรึกษา

   (๖) ถ้าผู้ประกอบการที่สมัครและผ่านการคัดเลือก ทางโครงการจะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายการเข้ารับคำปรึกษาออนไลน์ ตามวันและเวลานัดหมาย

   (๗) ผู้ประกอบการเข้ารับคำปรึกษาออนไลน์ ผ่านช่องทางที่เหมาะสมตามที่โครงการกำหนด

   (๘) ผู้ประกอบการกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ ผ่านระบบ Google Form หลังจากได้รับคำปรึกษาเรียบร้อยแล้ว  


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ติดต่อ : คุณโชติกานต์ สัตย์ซื่อ (เป้) 099 425 5445
E-mail : designservicesociety@gmail.com


** ผู้ประกอบการที่จะขอรับคำปรึกษาออนไลน์ ต้องสมัครผ่านช่องทางออนไลน์และผ่านการคัดเลือกจากโครงการก่อนเข้ารับคำปรึกษาออนไลน์ ฟรี **