100% TEAMWORK โดย วทันยา วงษ์โอภาสี

"การทำงานต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องวางแผนเพื่อไปสู่จุดสำเร็จ  มีการเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการเวลาเพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุด โดยอาศัยความสามัคคีของคนในทีม เพราะทุกคนล้วนมีความสำคัญมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไป และการที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะชนะของคนในทีม"

รับชมแนวคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ 100% TEAMWORK โดย วทันยา วงษ์โอภาสี อดีตผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี

การปาฐกถา White Hall: Creative Talk วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาล จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์