FIRST DATE WITH MY FOOD โดย ชุดารี เทพาคำ

"ความสัมพันธ์ของความรักกับอาหาร เริ่มแรกด้วยความประทับใจแรกในสิ่งที่เห็น ทำความรู้จักกับสิ่งนั้น มาพบกับครอบครัวเพื่อเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เมื่อได้ผ่านเดินทางมาอย่างยาวนานก็จะมาถึงการตัดสินใจโดยทบทวนข้อดีข้อเสียว่าเป็นอย่างไร และสุดท้ายการปรับตัวจากการตัดสินใจ จะทำให้เราได้พบกับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดมาจากความคิดสร้างสรรค์อย่างมากมาย จนได้บทสรุปที่ว่าทุกความสัมพันธ์นั้นไม่เหมือนกัน เราต้องหาความสมดุล ความพอดี ความพอเพียงให้ได้ เพื่อที่ในอนาคตเราจะมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น"

รับชมแนวคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ FIRST DATE WITH MY FOOD โดย ชุดารี เทพาคำ เชฟอาหารไทย

การปาฐกถา White Hall: Creative Talk วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้นโยบาย Creative Thailand ของรัฐบาล จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์