Creative Thailand

HAPPENING

นักออกแบบ นักคิด และผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

Up Coming

Dates on Your Diary on Thai Design Calendar

Design Service Society 2021 - ThaiFex

Invite entrepreneurs/businesses Apply for an online design consultancy on branding and packaging design with one of the nation's leading design providers.

View More

Design Service Samdbox

The Department of International Trade Promotion (DITP) would like to invite you to the free workshop under the Design Service Society 2021 project: HOW TO BECOME “TECH FORWARD” ACCELERATING OUR FUTURE AND GROWTH THROUGH DESIGN AND TECHNOLIGY

View More

Design Service Society 2021

The COVID-19 pandemic has forced organization to transform themselves almost overnight resulting in many businesses having to pivot to stay competitive using design and technology as a critical component of the business.

View More

Design Service Society 2021

Free !!! Online Design Consultation Easy, Convenient, Simple

View More

Design Service Society 2021

Free !!! Online Design Consultation Easy, Convenient, Simple

View More

Big Toy Design 2020

Let's redesign the experience of play การออกแบบประสบการณ์การเล่นสำหรับผลิตภัณฑ์ของเล่นยุคดิจิทัล

View More

Design Service Society 2020 @ MYANMAR

การจัดกิจกรรมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลงานนักออกแบบที่ประเทศ Yangon,Myanmar

View More

Branding : Design Service Society 2020

“What is the purpose of brand? How different is it from others? Why has business been established? These are all 3 important questions for building firstly a new brand. The more confidence and position we have in our business the more clearly branding we own.

View More

Packaging Design (Thailand) - Design Service Society 2020

Packaging design is not a new thing. Thousands of years ago human invented creative packaging design to meet the daily living of people. Also back to hundred thousand years ago, this creative way of packaging design occurred in the same way. It can be seen from the historical record. As far as shown in Thai history, the excavated materials used were all made from the nature.

View More

future products in the Digital Age : Design Service Society 2020

From the foregoing, these are just some of the ideas that reflect the factors that will influence the future of design and product development. This is only a spark to start. You need to learn and develop the idea regardless of passing time. The balance of the value of design is important that designers need to consider adapting this. The last thing that will help us survive through the change is that we do not stop learning, acting and developing ourselves continuously in order to create greater design for the future

View More

5 Trends Of Design Service Transformation : Design Service Society 2020

Design Service Transformation concept Today will focus on Reforming work for digital age

View More

Trademark : Design Service Society 2020

To obtain trademark protection, it is the "graphics" to show possessing the ownership of any product or business brand.

View More

Design Service Society 2020

Free !!! Online Design Consultation Easy, Convenient, Simple

View More

Design Service Society 2020 Siminar

How design service providers / designers will transform their design service businesses, i.e. not being outdated and obsoleted, and being attainable growth.

View More

Design Service Society 2020

Inviting local entrepreneurs / businesses to apply for Free design consultations

View More

DESIGN SERVICE SOCIETY 2019

Free !!! Online Design Consultation Easy, Convenient, Simple

View More

RED DOT AWARD : Design Service Society

Red Dot Design Award is an international product design and communication design

View More

UX/UI : Design Service Society

UX : Use Experience /UI : User Interface หลักการออกแบบที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อผลลัพท์ที่สมบูรณ์แบบ

View More

Design Service Society 2019

รับสมัครนักออกแบบผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่สนใจ *รับประกาศนียบัตรหลังจากจบการอบรม*

View More

Bioplastic Food Packaging

100% biodegradable packaging takes approximately 180 - 365 days. The Process of Degradation depends on such as surrounding, temperature and humidity. Bioplastic packaging is considered as the eco-friendly and economic success in Thailand, It is made of plants that can be easily grow in the nature, such as sugarcane, cassava, and corn. There are 3 types of bioplastics

View More

กิจกรรม IDEA LAB มาถึงภาคเหนือแล้ว!! สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทยในภาคเหนือ “From Local Wisdom to Global Market” (IDEALAB: Thai Brand Incubation Program รุ่นที่ 2) มาถึงผู้ประกอบการภาคเหนือแล้วถ้าอยากให้สินค้าที่คุณผลิต มีความเฉิดฉายกว่าเจ้าอื่นๆ กิจกรรมนี้สามารถดึงศักยภาพของท่านให้ออกมาชัดเจนยิ่งขึ้น สนใจสมัครได้ที่ https://bit.ly/2Ffisk3

View More

Happening ( SEE MORE )

Dates on Your Dairy on Thai Design Calendar

Design Service Society 2019 : Free Design Consultation, Limited Booking No.

Design Service Society 2019. Free Consultation for Food Packaging and Brand Design, @ i+d (Innovation Plus Design Style Cafe, ThaiFEX 2019, IMPACT, Muang Thongthani, 28 May - 1 June 2019

View More

Chiang Mai boasts its local heritage with Chiang Mai Design Awards 2018

Chiang Mai Design Awards (CDA) is an activity initiated to support creative talents and to promote investment in design and strategic tools. Held to support the government’s Creative Economy policy, Chiang Mai Design Awards was first introduced in December 2011 as Nimmanhaemin Art and Design Promenade (NAP), organized by Creative Chiang Mai (CCM) with partners including TCDC Chiang Mai, Science and Technology Park Chiang Mai University and the Faculty of Architecture, Chiang Mai University.

View More

Thai Silk Couture Highlights the Beauty of Thai Silk in Chiang Mai Design Week

When it comes to silk, Thai silk has been known to be one of the world’s finest, and this notion was highlighted again in Chiang Mai Design Week 2018 which featured a special fashion show entitled Thai Silk Couture.

View More

Chiang Mai rises as a design hub with Chiang Mai Design Week

For several years, it has been a pilgrimage up north for designers and design enthusiasts, since Chiang Mai Design Week has been held annually at the end of the year.

View More

The future of reading and the love triangle between publishing houses, distributors and bookstores.

“Thais only read eight lines a year” is a famous saying to illustrate the reading culture in Thailand. But if you happen to join some of the Book Expos held 5-6 times a year, you will see that the saying is not quite true.

View More

When Bangkok welcomes its first Art Biennale

Art lovers in Thailand, rejoice! Bangkok finally welcomes its first Art Biennale. Under the theme of 'Beyond Bliss', Bangkok Art Biennale features works of 75 artists from 33 countries in 20 locations.

View More

Meet top 10 Thai design and luxury brands in Shanghai

The Department of International Trade Promotion (DITP) cordially invites you to experience the top 10 Thai design and luxury brands in the THAI LUXE Global Lifestyle showcase event in Shanghai on 14th September 2018 at the Swatch Hotel Art Peace.

View More

Meet the great designs from Thailand - SIAM SENSE Global Lifestyle Showcase at Maison & Objet 2018

SIAM SENSES celebrates the talents and tenacity of Thai creative pioneers and entrepreneurs, spanning across diverse fields of creative practices: fashion, lifestyle, product design and furniture. Recognized by the Department of International Trade Promotion’s 3 hallmark projects: DEmark, Talent Thai and Designers’Room. These chosen brands and products reflect an excellence in design, imagination, functionality and top-class aesthetics.

View More

สร้างชาติ เดินหน้าประเทศไทย ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เดินหน้าประเทศไทยสู่ยุค THAILAND 4.0 โดยการยกระดับกลุ่มอุตสาหรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (Creative ,Culture & High Value Service)

View More

5 Thai Innovations for Smart Farmer 4.0

Halt your rainmaking ceremony right there: technology is coming to the agricultural scene! Tech has come in to improve productivity,

View More

Art Biennale Is Coming to Bangkok!

Did we just hear that right - Is the world-famous Art Fair coming to the City of Angels at last…? Affirmative: at the Venice Biennale 2017

View More